Muskari

Leikkiryhmät
(1-5-vuotiaat)

MUSIIKKILEIKKIRYHMÄT 1-2-vuotiaat sekä vanhempi

  • ​45 min. viikossa

Lapsi ja vanhempi käyvät muskarissa yhdessä. Heillä molemmilla on aktiivinen rooli muskaritunneilla. Lapsi kokee, oivaltaa ja oppii yhdessä turvallisen aikuisen kanssa myönteisessä sekä hyväksyvässä ilmapiirissä. Musiikin avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Muskarissa lorutellaan, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia, liikutaan sekä askarrellaan yhdessä vanhemman auttaesa ja opastaessa lasta.

 

MUSIIKKILEIKKIRYHMÄT 3-5-vuotiaat

  • ​45 min. viikossa

Musiikkileikkiryhmässä herätellään lapsen omaa musikaalisuutta, harjoitellaan ryhmässä toimimista, nautitaan musiikista leikin ja tarinoiden siivittämänä. Tunneilla lorutellaan, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia, liikutaan sekä yhdistetään toimintaan eri taiteen muotoja (mm. kuvataide, draama). Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin leikin kautta.

Alkeissoitinryhmä
(5-vuotiaat)

  • kantele tai ukulele
  • 45min viikossa

Tutustutaan 5-kielisellä kanteleella tai/ja ukulellella soittamiseen yksin ja yhdessä leikinomaisesti omaa laulua säestäen ja melodioita näppäillen.

Muut työtavat ovat samat kuin muidenkin samanikäisten musiikkileikkiryhmissä.

  • kantele tai ukulele
  • 45min viikossa

Tutustutaan 5-kielisellä kanteleella tai/ja ukulellella soittamiseen yksin ja yhdessä leikinomaisesti omaa laulua säestäen ja melodioita näppäillen.

Muut työtavat ovat samat kuin muidenkin samanikäisten musiikkileikkiryhmissä.

Laulumuskari, Soitinryhmät ja Soitinvalmennusryhmät,
(5-7-vuotiaat)

LAULUMUSKARI 5-7-VUOTIAAT

  • ​45 min. viikossa

Laulumuskarissa tuetaan lapsen luontaisen laulun kehittymistä laulaen erilaisia lapsen äänialalle sopivia lastenlauluja. Vahvistetaan lapsen omaa jo löytynyttä musiikkisuhdetta. Lauluja työstetään muskarin eri työtavoilla (loruttelu, soittaminen, musiikkiliikunta, kuuntelu, taideintegraatio). Tukena käytetään rytmisoittimia sekä orff-soittimia (boomwacker-putket, laattasoittimet, rummut).

SOITINRYHMÄ 5-7vuotiaat

  • kantele tai ukulele
  • 45min viikossa

Soitinryhmässä lapsen luontainen halu ja kyky äänen tuottamiseen saa kannustusta, kun tutustutaan 5-kielisellä kanteleella tai/ja ukulellella soittamiseen. Ryhmässä opetellaan säestämään lauluja perussoinnuin sekä tutustutaan erilaisiin soittotapoihin. Oppiminen tapahtuu myönteisessä, oppimista tukevassa ympäristössä lapsen omat musiikilliset vahvuudet huomioiden. Perusajatus sekä toimintatavat ovat samat kuin musiikkileikkiryhmissä.

SOITINVALMENNUSRYHMÄ

  • 30-45 min. viikossa

Soitinvalmennusryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka haluavat jatkaa musiikinopiskeliua varsinaisen muskarin jälkeen tai eivät ehkä vielä ole valinneet omaa soitintaan. Ryhmän tarkoituksena on tutustuttaa lapsi valitsemaansan soittimeen sekä säilyttää mielenkiinto musiikkia kohtaan.

Vauvaryhmä

VAUVARYHMÄ 3kk-11kk vauvalle ja vanhemmalle

Vauvamuskarissa nautitaan yhdessä musiikista, liikkeestä sekä musiikin- ja äänen tuottamisesta. Musiikin keinoin vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta, sekä tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tunneilla lauletaan, lorutellaan, soitetaan sekä liikutaan musiikin mukana.

 

Kaikissa ryhmissä osallistujien minimimäärä on VIISI lasta!
Muskareiden toimintakausi kattaa 15 opetuskertaa lukukaudessa, eli 30 viikolta opetusta lukuvuodessa.

Vääksy, Kalmarintie 8 lv. 2022-2023 (Maanantaisin)

16:15-17:00 3-4-vuotiaat
17:00-17:45 Soitinryhmä 5-6-vuotiaat

Lammi, Melukylän päiväkoti ja Konnarin koulu lv. 2022-2023 (maanantaisin)

13.30-14.15 Melukylän päiväkotimuskari
17.45-18.30 3-6-vuotiaat

Vääksy, The English Playschool of Asikkala ja Kalmarintie 8 lv. 2022-2023 (torstaisin)

10.30-11.15 1-2-vuotiaat, Kalmarin huvila
11.15-12.00 vauvaryhmä 3-10 kk, Kalmarin huvila

Padasjoki, Kuntala lv. 2022-2023 (torstaisin)

16.30-17.15 1-2-vuotiaat
17.15-18.00 3-6-vuotiaat