Teatteri-ilmaisu

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilas prosessoi aktiivisesti omia kokemuksiaan, oppii antamaan omakohtaisille kokemuksilleen merkityssisältöjä ja oppii arvioimaan työskentelyään vuorovaikutteisissa tilanteissa. Oppimisen tulee tapahtua sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa ja olla sidoksissa niihin.

Opetuksen kulmakivenä on tukea lapsen ja nuoren henkilön kasvua luovaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi ihmiseksi sekä vahvistaa hänen itsetuntonsa myönteistä kehitystä teatteri-ilmaisun avulla. Opetus tapahtuu ryhmä – ja yksilöopetuksena.

Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia.

Ryhmä

Toimivaan ryhmään tarvitaan vähintään 11 ja enintään 16 oppilasta. Ryhmään tulevien suositusikä on 8-15-vuotta. Opetuksessa sekä esityksissä käytetään runsaasti musiikkia.

Kevätlukukaudella 2023 teatteriryhmä kokoontuu joka toinen sunnuntai klo 11-13.

 

Täytä nuorisoteatterin ilmoittautumislomake tällä sivustolla niin pääset mukaan!

Lukukausimaksu on 90 euroa. Musiikkiopiston oppilailta ei peritä teatterista lukukausimaksua. 

Lisätietoja opettaja Noora Virtaselta: noorastasia@outlook.com. 

Kevätlukukauden opetuskerrat 

su 29.1.

su 12.2.

su 26.2.

su 12.3.

su 26.3.

su 2.4.

su 16.4.

su 7.5.

su 21.5.

Kenraali ja esiintymiset sovitaan myöhemmin.