Toimintatavat

Koeaika

Uusien oppilaiden koeaika on neljä viikkoa. Tällöin maksetaan vain tältä ajalta kertyneet opetuskerrat. Neljän viikon jälkeen sitouduttaan koko kuluvaksi lukukaudeksi.

Ilmoittautuminen on sitova, ja se astuu voimaan, kun opettajan kanssa on sovittu tunnin ajankohdasta. Tämän jälkeen ilmoittautumisen peruuttamisesta perimme 30€. Alle 18-vuotiaan opintoihin tarvitaan huoltajan suostumus.

Tuntien korvauskäytäntö

Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa vuoksi. Opettajan sairastuessa äkillisesti oppitunnit korvataan vain, mikäli sairaus jatkuu yli viikon. Em. syystä johtuvia oppituntien peruuntumisia voi olla enintään kerran lukukaudessa.

Ilmoittautuminen ja peruuttaminen

Seuraavan lukuvuoden opintoihin ilmoittaudutaan keväällä ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella vielä seuraavan lukuvuoden alussa. Varatun oppilaspaikan voi perua ennen lukukauden alkua, tuntien alkamisen jälkeen peruutusta ei enää voi tehdä.

Opintojen keskeyttäminen

Opintojen keskeyttäminen ilmoitetaan mahdollisimaan pian opiston toimistoon. Mikäli opinnot keskeytetään kesken lukukauden, lukukausimaksua ei palauteta. Perusteita lukukausimaksujen pienentämiselle voivat olla esim. lääkärintodistuksessa mainitut syyt tai oppilaan muutto toiselle paikkakunnalle.