Toimintaohje; Koronavirus-epidemia

Toimintaohjeet Asikkalanseudun musiikkiopistossa

Lähiopetus keskeytetään 18.3.-13.4.2020 väliselle ajalle.

Taiteen perusopetusta antavana musiikkioppilaitoksena seuraamme Suomen valtion, OKM:n, THL:n, Asikkalan ja Padasjoen kuntien sekä Hämeenlinnan kaupungin määräyksiä. Toimintamme vertautuu koulujen ja päiväkotien toimintaan, ja opetus järjestetään samassa linjassa opetustoimen kanssa. Toiminnan mahdollisesta keskeyttämisestä tai oppilaitoksen sulkemisesta koronaepidemian jatkuessa ei päätä oppilaitoksen johto, vaan viranomainen.

Suomen hallituksen päätöksellä koulujen ja oppilaitosten tilat suljetaan 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi koronaviruksen etenemisen hidastamiseksi.

Musiikkioppilaitosten osalta tilannetta voi seurata suoraan Taiteen perusopetusliiton sivun kautta.

Opetusjärjestelyt

 

Sovitut oppitunnit tullaan järjestämään joko tunteja siirtämällä myöhäisempään ajankohtaan, tai etäopetuksena. Olemme jo järjestäneet, ja tulemme vähitellen laajentamaan erilaisia tapoja järjestää etäopetusta ja muuta korvaavaa opetusta sekä ryhmille että yksilöoppilaille. Opettajamme kehittävät erilaisia ratkaisuja tilanteeseen – mm.skypetunnit ja zoomtunnit, etäharjoittelu opettajan ohjauksessa ja tekniikka- ja harjoitteluvideot.

Yksilöopetuksen osalta oma opettajasi tulee olemaan yhteydessä oppitunnin järjestämisestä joko etänä ja/tai sovittuna ajankohtana.

Ryhmäopetuksen osalta orkesteri on tauolla, mutta muskarit ja musiikin perusteiden opetus järjestetään lukujärjestyksenmukaisena ajankohtana etäopetuksena TAI tunnit korvataan myöhäisemmässä opettajan ilmoittamassa ajankohdassa
Opettajat tiedottavat ryhmiä erikseen.

Konsertit

Lammin huhtikuun Aprillia-konsertti on peruttu, sekä muut konsertit 13.4. saakka. Tämän jälkeen konserttien järjestämisestä tiedotetaan sen hetkisen tilanteen mukaan.

 

Poissaolot ja lukukausimaksut

Poissaolojen ja lukukausimaksujen osalta noudatamme toistaiseksi normaalia käytäntöämme oppilaiden poissaolojen ja opettajien yksittäisten poissaolojen osalta (eli 2 x lukukaudessa opettaja voi perua tunnin ilman, että siitä koituu korvausvelvollisuutta opistolle). Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa vuoksi.  Etäopetuksena järjestettävä yksilö- tai ryhmäopetus lasketaan opetuskerraksi. Oppilaitos ei ole korvausvelvollinen, mikäli oppilas ei omaehtoisesti osallistu opetukseen
https://asikkalanseudunmusiikkiopisto.fi/toimintatavat/