Timotei-teatteri

Tietoa Timoteista

Lahdessa vuonna 1968 perustettu Timotei-teatteri laajensi toimintaansa Asikkalan Vääksyyn syksyllä 2014. Toiminta alkoi yhteistyössä tuolloin 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Asikkalan Seudun Musiikkiopiston kanssa.

Timotei sai Lahdessa alkunsa aktiivisten vanhempien ja innokkaiden lasten ideasta. Näytelmien valmistamisen ja esittämisen ohella on yhä tärkeämmäksi tullut lasten ja nuorten ilmaisutaidon ja heidän itsetuntonsa kehittäminen.

Teatterin toiminnanjohtaja on teatteri-ilmaisun ohjaaja Ninni Parviainen.

Ryhmä

Toimivaan ryhmään tarvitaan mielellellään vähintään 11 ja enintään 16 oppilasta. Ryhmään tulevien suositusikä on 8-15-vuotta. Opetuksessa sekä esityksissä käytetään myös runsaasti musiikkia.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilas prosessoi aktiivisesti omia kokemuksiaan, oppii antamaan omakohtaisille kokemuksilleen merkityssisältöjä ja oppii arvioimaan työskentelyään vuorovaikutteisissa tilanteissa. Oppimisen tulee tapahtua sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa ja olla sidoksissa niihin.

Opetuksen kulmakivenä on tukea lapsen ja nuoren henkilön kasvua luovaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi ihmiseksi sekä vahvistaa hänen itsetuntonsa myönteistä kehitystä teatteri-ilmaisun avulla. Opetus tapahtuu ryhmä – ja yksilöopetuksena.

Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia.